Hugh Turvey Technika fotograficzna jest opracowany, liczyć, gdy wyraźnie swoistych wartości, ponieważ On sprawia, zdjęć rentgenowskich, łączy zarówno ludzie, jak i obiekty oraz SZTUKA i nauka to w bardzo szczególny sposób. Fascynujące są motywy ludzkie, od intymne i głębokie widzących w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu, zdjęcia wcale nie być. Przez zmieszanie fotografii i technologii X-ray i jego przeróbek Hugh są motywy jego „Xograms“ wiele poziomów interpretacji z, co akt oglądania dla każdego indywidualny wizerunek do ciekawego zadania.

Zdjęcie rentgenowskie Hugh Turvey
Zdjęcie rentgenowskie Hugh Turvey
Zdjęcie rentgenowskie Hugh Turvey
Zdjęcie rentgenowskie Hugh Turvey
Zdjęcie rentgenowskie Hugh Turvey
Zdjęcie rentgenowskie Hugh Turvey
Zdjęcie rentgenowskie Hugh Turvey
Zdjęcie rentgenowskie Hugh Turvey