W tym SuperCut widzimy Boston Dynamics ROBOT, ciasnota PawÅ‚a „Push It Do Ograniczenieihre Fähigkeiten präsentieren

gwoździe
Push It to The Limit Petman, Atlas Boston Dynamics