Ich habe mit Pokémon eigentlich gar nichts am laufen, aber ich dokumentiere die Auswüchse des Hypes um das Game, weil wir hier so ungefähr die erste Mainstream-Anwendung von Augmented Reality haben und mich die Wechselwirkungen von AR in Kombination mit Gamification mit urbanen Strukturen und Stadtkultur und, dobrze, Fleischsackrealität interessieren. Gra sama w sobie może zachować siÄ™ jak Nintendo. Hier ein Pokémon bei einer „Czarny Mieszka Matter“-Demo wÅ›ród policjantów prewencji. Eric Hu Åšwiergot: „W tym tygodniu w jednym zdjÄ™ciu“…

Riot Police Pokémon
Riot Police Pokémon

Übrigens wurden Pokémon Go-Zocker per Pokéstop an einen Ort gelockt und dort überfallen, NIBY ImadÅ‚o przedstawi sprawozdanie:

According to Sergeant Bill Stringer of the O’Fallon Police Department, Jest co zdarzyÅ‚o siÄ™ 11 osób w St.. Louis i St.. Charles hrabstw w stanie Missouri od piÄ…tku. Na podstawie sprawozdaÅ„ zÅ‚ożonych przez zatrzymanych podejrzanych, the robbers used Pokémon Go to lure players to secluded areas where they would then rob the victims of their personal belongings. Wszystkie ofiary byÅ‚y Missouri MiÄ™dzy 16 i 18 lat.

Although the exact method used by robbers isn’t entirely clear, it appears as though they would create a beacon at the Pokéstop which would then attract more Pokémon to the beacon. I jak wiÄ™kszość z nas realizuje siÄ™ teraz, where there are Pokémon, nie bÄ™dzie gaggles nastolatków próbujÄ…cych je zÅ‚apać w zamian za sÅ‚odycze cyfrowej. It was this insatiable desire to “catch ‘em all” that led 11 Nastolatki w prawo w rozboju.