Der-Star Wrestling „Awanturnik“ Roddy Piper zmarÅ‚ wczoraj w zatrzymaniu krążenia, byÅ‚ tylko 61 Lat. Gemäss einer Email des Agenten des Wrestling-Stars, Piper nie zmarÅ‚ spokojnie we Å›nie. Er gehörte zu den ganz grossen Stars der Wrestling-Szene und wurde vor allem bekannt durch seine impulsive Art und charakteristischen Wutattacken, który nazywany „Awanturnik“ A „Hot Rod“ zdobyÅ‚. WystÄ…piÅ‚ także w czasach swojej Å›wietnoÅ›ci w kilku filmach, tak, na przykÅ‚ad, w kultowy film Johna Carpentera „Oni żyjÄ…“ („Mieszka“).

Dać wieczne odpoczywanie, Rowdy Roddy Piper

„Awanturnik“, der bürgerlich Roderick George Toombs hiess, urodziÅ‚ siÄ™ w Kanadzie, trat im Wrestlingring aber nach Vorbild seiner Vorfahren in der Rolle als heissblütiger Schotte mit Kilt und Dudelsackeinmarsch auf. W latach osiemdziesiÄ…tych staÅ‚ siÄ™ legendÄ… wrestlingu i byÅ‚ nawet w bardzo ważnym wydarzeniem pierwszego boryka, „Wrestlemania I“, w ringu i byÅ‚ głównym przeciwnicy bojowe Hulk Hogan i aktor Mr.. T. In den folgenden Jahren gehörte er neben Ikonen wie Hulk Hogan (61), Bret „Hitman“ JeleÅ„, Randy Savage lub „WÅ‚aÅ›ciciel zakÅ‚adu pogrzebowego“ bezwzglÄ™dne konie pociÄ…gowe scenie. 2005 byÅ‚ nawet w „WWE Hall of Fame“ nagrany. Roddy galt als einer der besten Redner und Bösewichte des Geschäfts, w wiÄ™kszoÅ›ci improwizowane monologi jego, Interview-Segmente und Sprüche sind unter Fans legendär.

On ma swój najlepszy znany rolÄ™ w filmie „Mieszka“ w reżyserii Johna Carpentera i kultowego filmu science fiction „Hunter – Ein erbarmungsloser Jäger“. PojawiÅ‚ siÄ™ także w grze wideo „Saints Row IV“ NA, gdzie również sam zsynchronizowane. Gdy Piper byÅ‚a 2006 stwierdzono raka, wegen der er sich zunächst aus dem Sport zurückziehen musste. Doch er besiegte den Krebs und kehrte zurück in den Ring. W listopadzie ubiegÅ‚ego roku, Piper powiedziaÅ‚, ale to, że jest wolny od raka. „Awanturnik“ Roddy Piper hinterlässt seine Frau Kitty, , z którym jest 1982 byÅ‚ żonaty, a ich cztery wspólne Dzieci, drei Töchter und Sohn Colton, o tym, jak jego ojciec szuka kariery w zapasach.

Schade Rowdy, Czy już go od nas. Twoje debaty byÅ‚y WCIÄ„Å» geprägt von deiner impulsiven Art und genau diese waren es, który byÅ‚ w stanie ustawić dźwiÄ™k w beznamiÄ™tnym Å›wiata, w którym żyjemy. Mam swojÄ… rolÄ™ jako bezimiennego drifter, odkryÅ‚ klasÄ™ rzÄ…dzÄ…cÄ… cudzoziemców, które można zobaczyć tylko przez specjalne okulary, UKOCHANY. PrzybyÅ‚em tu żuć gumy do żucia i Kick Ass… a ja wszystko z gumy do żucia! Zadbaj Rowdy i niech tam nie gumÄ™ wyjść…

(WIDOK: Chris Koehler)