Wystarczająco zaawansowane posiada replikę Młota Thora „Mjolnir“ ZBUDOWANY, która działa elektromagnetycznie ze skanowania linii papilarnych.

wideo Thumbnail
Real Mjolnir (Electromagnet, Fingerprint Scanner)