Każdy powinien to zrobić, co chce, tylko trzeba to nie zdziw, jeśli ktoś jest herumgeknabbert kiedyś na labbrigen ucha… ;)