RSS; ma z 5DMkIII i iPhone 5y uzbrojony stolicy MIŁOŚĆ trzymany. Jego wrażenia, filmowcy połączone w trochę więcej niż trzy minuty, z dużą ilością nagrań Hyperlapse, to nie tylko zabytki, pokaż, ale także ludzie i miejsca na uboczu…

wideo Thumbnail
Paris w 3 Protokół - Hyperlapse Experimentation