CorridorDigital lässt Papierschnitte auf ganz besondere Art und Weise auf die menschheit los:

Po raz kolejny wracamy do Å›wiata zmieniajÄ…cych siÄ™ perspektyw, Demony sztuki, i jeden czÅ‚owiek, który ciÄ…gle stara siÄ™ oczyÅ›cić to wszystko. Don’t let them grab you, or they’ll turn you into paper!

gwoździe