PRZY 6. LUTY, der NOC przed Super Bowl, MIEĆ Metallica podsufitka „Noc przed“-graÅ‚ wydarzenie. CaÅ‚kowita wydajność AT&T Park w San Francisco byÅ‚o transmitowane na żywo. Die Aufzeichnung des zweieinhalbstündigen Konzerts gibt es jetzt hier zu sehen

ARVE WADA:
to wszystko ludzie! - Film nie jest dostępny