TO JEST SZTUKA! Am passenden Ort! mianowicie!

Neulich bei McDonald's: ☭ z języka francuskiego
(Przez Muzeum Internecie)