Poniedziałki, gdy inni wydają się być pełen energii