Å»e idea, aby utrzymać jÄ™zyk w muchołówki, nie jest dobry pomysÅ‚, pokazuje nastÄ™pujÄ…ce klip…

wideo Thumbnail
MY BEST FLY TRAP EATS MY TOUNGE AND DRAWS BLOOD!! brutto!!