Jeśli masz znowu trochę za dużo czasu w przerwie na lunch, można spojrzeć na polecenie Król Losowo zbudować sobie mini wyrzutnię rakiet do serca. Przygotować się tuż przed nim wszystkich, następnie idzie wokół… :)

wideo Thumbnail
How To Make a Matchbox Rocket Launching Kit