Stop sloganów nienawiści! Miss Pasterz wiemy pełniej rozebrała, jak na przykład. do „Wyzwanie Ice Bucket„. W solidarności z uchodźcami Micaela Schäfer teraz opublikował otwarte usta # przyczyniło, może z niewykształconego krawędzi Niemcy są pod ciśnieniem. Ambasada: Niskie IQ nie musi oznaczać właściwej postawy. Kapelusz, Panna Pasterz, każdy z zasobów! Piersi przeciwko nazistom!

wideo Thumbnail
Micaela Schäfer: z ksenofobią i prawo