Nawet wobec cudzoziemców nie jest pewien, w Auditorium :))

Drugi zamach w grze OVER Projektu przez Guillaume Reymond.