NIE, natürlich nicht der amerikanische, ale Godzilla ze starych filmów japoÅ„skich. Stara siÄ™ obecnie staÅ‚o, bezrobotnych i ma kilka tysiÄ™cy kilogramów wiÄ™cej na wadze. Und überhaupt scheint alles nicht mehr so ganz wie früher zu sein. Przynajmniej w tym poklatkowej krótkim filmie Harry Chaskin.

gwoździe