Nice idea, choć realizacja nie jest dość kopalni. Der UP Balon Kawa Spis Chris Duffy możliwe kupił tutaj ZOSTAĆ…

Hot Air Balloon tabeli