Teraz są wszędzie - Smartphone-Zombies. Co jakiś czas łapię się nawet wtedy, gdy, szybko, by pisać tak na chodniku, ani mail lub sprawdzić kanał informacyjny. W tym krótkim filmie i tak pełna życia jakoś przeszłości bohaterów. Również, prawdziwy, własne życie. Cyfrowy naturalnie 1A promowane i utrzymywane! Ogólnie rzecz biorąc, coś pesymistyczne, Jednak w szczegółach ze słynnym ziarnko prawdy…

wideo Thumbnail
Escravidão Moderna