Jason Allemann, znany także jako JK Cegielnia, zbudowaÅ‚ Lego-czÄ…stkÄ™, z klocków Lego Koszykówka na gwaÅ‚towne 12.5 km / h przyspiesza. To jest nieco wolniejszy niż LHC w Genewie, aber flott genug für bahnbrechende Erkenntnisse in der Klötzchen-Physik, Jak w Wideo , aby zobaczyć. Fajny pomysÅ‚!

ZrobiÅ‚em caÅ‚y prÄ™dkoÅ›ci podanych w filmie górÄ™ lub w dół, aby byÅ‚y bardziej przyjazne dla narracji, ale sÄ… dość dokÅ‚adne. Poprzez zwiÄ™kszenie przez klatek wideo udaÅ‚o mi siÄ™ ustalić, jak dÅ‚ugo to trwaÅ‚o piÅ‚kÄ™ do podróżowania wokół pierÅ›cienia na każdym poziomie mocy. PierÅ›cieÅ„ ma obwód okoÅ‚o 264 stadniny i przy maksymalnej prÄ™dkoÅ›ci piÅ‚ka porusza siÄ™ wokół niego okoÅ‚o raz 0.6 Sekundy. To przekÅ‚ada siÄ™ na okoÅ‚o 440 szpilki na sekundÄ™, co jest równoznaczne z ponad 12.5 km / h,…

gwoździe