No idea, czy po konstrukcja utrzymuje, to, co obiecuje, ale można spróbować go przynajmniej raz. Więc można by kip w ogniu, bez w NOC Konieczności układania drewna…

Długi ognisko
(przez Reddit)