Wszystko zależy WCIÄ„Å» od wysokoÅ›ci… ;)

Kaffee ist nur schädlich, jeÅ›li ...
(Przez naprawdÄ™ zabawne)