Vermutlich ist dies eine der am öftesten beantworteten Fragen, die Astronauten beantworten müssen: Jak wÅ‚aÅ›ciwie Poops na pokÅ‚adzie ISS? Tym razem jest pytanie Tim Peake a odpowiedź jest WCIÄ„Å» same: powietrze. To rzeczy jest po prostu do bani, a wtedy wszystko pójdzie dobrze i tak. Bitte nicht bei dem Rüsselding kichern, jesteÅ›my wszyscy dorastali! WiÄ™c. nie. MiaÅ‚em chichotać… 🙂

gwoździe