emocjonujący Wideo Esej Evan „Nerdwriter“ Puschak nowy intertekstualność w nowoczesnym kinie przeboju, czyli ciągłe cytowanie i odwoływania się do innych filmów lub własny kanon (Star Wars, Marvel Cinematic Universe etc.). Bardzo ciekawe.

wideo Thumbnail
intertekstualność: Hollywood's New Currency