Albo po prostu akcji i reakcji. Ein Kurzfilm mit merkwürdigen Reaktionen auf Aktionen. Terri Terminowe idzie z jego filmu surrealistyczny sposób, w którym, na przykÅ‚ad,… ALBO… TOWAR, może masz Spójrz na to lepszego siebie. RÓWNIEÅ», czy koncepcja jest stosunkowo jasne, Jest to reakcja dziaÅ‚aÅ„ dotychczas WCIÄ„Å» wieder sehr überraschend. I dziwne! I wielkie!

gwoździe