Missy ist ein älterer Hund, ale w nowej technologii niezwykle entuzjastycznym. DziÄ™ki iPad i Å‚Ä…cze internetowe na YouTube, Missy bÄ™dÄ… bawić siÄ™ bez koÅ„ca. Dabei mag Missy besonders Videos von Wölfen, po czym oddziaÅ‚uje oburzony entuzjazmu…

gwoździe