ZnalazÅ‚em yes Samobójstwo SkÅ‚ad tak, dobrze, Możemy zrobić lepiej. Źle byłoby tylko imię. JAKKOLWIEK WCIÄ„Å», Wniosek ten tutaj z pewnością byłoby lepiej 100x, ale gdyby film nie określona „zapisane“…

gwoździe