W naturze senstionelle odkrycie zostało niedawno: Frytki wideł Reh!

Rogi w górę Deer
(Przez Joanne Casey)