Uczciwy Przyczepa haben sich den dritten Teil der Hobbit-Reihe vorgeknöpft, Ze wzglÄ™du na filmie naprawdÄ™ byÅ‚a prawda nic. W tym Honest przyczepy znajduje siÄ™ również krótki odcinek ludzi za „Jak to powinno siÄ™ zakoÅ„czyć“, która jest również Wideo W „Bitwa PiÄ™ciu Armii“ zawarÅ‚y, das die vielen Plotlöcher des Films gnadenlos aufzählt.

wideo Thumbnail
Uczciwi Przyczepy - Hobbit: Bitwa Pięciu Armii (wyczyn. HISHE)

Armer Peter Jackson. Również dyrektorzy sÄ… tylko ludźmi, Dlatego bardzo sprytna, die sich natürlich völlig bewusst über die Mängel ihrer Filme sind und diese Videos nicht brauchen. Na Hobbit Dekabel studio jest dobrze przede wszystkim do winy, który nalegaÅ‚ na trzecim filmie.

wideo Thumbnail
How The Battle Of The Five Armies Should Have Ended (wyczyn. Ekran Junkies)