He-Wars: Knights of the Galaxy

artysta Sillof StworzyliÅ›my tÄ™ seriÄ™ jako hoÅ‚d dla filmu i serialu, którego kochaÅ‚ jak dziecko. piękny Mashup KONIEC Star Wars A „Masters i WszechÅ›wiat“…

Większość chłopców, którzy dorastali w latach 80-tych miał pewne linie zszywek grali z zabawki, WÅ›ród nich byli Star Wars i He-Man. co Nie mogÄ… zrozumieć, jak bardzo ten ostatni winien byÅ‚ego. Jako dziecko po prostu siÄ™ te różne Å›wiaty zaludnione z wielkimi postaciami. WiÄ™kszość dzieci, w tym ja, nie zdawali sobie sprawy, że w tym czasie Masters of the Universe byÅ‚ zasadniczo mash up of Conan BarbarzyÅ„ca i Star Wars z niektórymi stylu Frank Frazetta i elementów Flash Gordon. Linia ta jest pomyÅ›lana jako komentarz na temat podobieÅ„stw obu Å›wiatów zabawki. To nie jest mash up lub mają być "Spójrz na tę postać w stroju tego znaku". Raczej, że wyobraża sobie Å›wiat, w którym podobieÅ„stwa sÄ… przedÅ‚użone do umieszczenia archetypy Star Wars wewnÄ…trz mistrzów Å›wiata Universe.

He-Wars: Knights of the Galaxy