Przed Bujaković i Junaid Chundrigar mieć nastÄ™pujÄ…cy krótki film „Åšledź“ UDAWANY, der in den Niederlanden tatsächlich im Vorprogramm zu „Guardians of the Galaxy“ byÅ‚ w teatrach. Beim ersten Date möchte man natürlichnur den besten Eindruck hinterlassen. WiÄ™c wybrać najlepsze ubrania i wÅ‚osy urzÄ…dzone, ale w caÅ‚ym zgieÅ‚ku jednym zapomniaÅ‚, coÅ› RZECZ! TOWAR, dass es den netten Heringsverkäufer mit seinen leckeren Fisch gibt

Diederik, facet, który sprawia, że ​​błąd jedzenia prawo przed terminem śledzia. When he finds out his fishy Oddech destroys everything in its path, On robi wszystko, aby pozbyć się zapachu, jednocześnie starając się Dotrzeć Jego data w czasie.

gwoździe