TEN Przyczepa W „Hardcore“, dem First Person Shooter GoPro ist Film da! Nakręcony wyłącznie kamer GoPro Działań, z perspektywy pierwszej osoby głównego bohatera, częściowo finansowany przez crowdfunding. Treść filmu, jak i za styl bardzo podobny do 3D first-person shooter. Istnieje wiele krwi i przemocy, ten, ze względu na perspektywę być może jest bliżej, niż gdy ta sama scena będzie reprezentowana od zwykłych kamer. STRASZNY.

wideo Thumbnail
HARDCORE HENRY Official TIFF trailer - starring Sharlto Copley