W tym celu, można tylko powiedzieć,, dass erstaunlich viele Menschen ihren Selbstmord überlebt haben

zatrzymać się! Lek jest samobójstwem!
(Przez Peter Glaser)