Tutaj imponujące ujęcia NASA Solar Dynamics Observatory:

It’s always shining, always ablaze with Å›wiatÅ‚o and energy. W wszechobecnoÅ›ci energii sÅ‚onecznej, Ziemia pÅ‚ywa w nieskoÅ„czonej fali czÄ…stek. Za każdym razem poÅ‚owa Ziemi stoi SÅ‚oÅ„ce, doÅ›wiadczamy jasność dnia, the Sun’s energy and light JAZDA pogoda, biologii i wiÄ™cej. Ale w kosmosie, NASA’s Solar Dynamics Observatory (SDO) pilnuje naszej najbliższej gwiazdy 24/7. SDO rejestruje obrazy SÅ‚oÅ„ca w 10 różne dÅ‚ugoÅ›ci fal, z których każda pozwala podkreÅ›lić innÄ… temperaturÄ™ materiaÅ‚u sÅ‚onecznego. W tym Wideo doÅ›wiadczamy obrazów SÅ‚oÅ„ca w bezprecedensowÄ… szczegółowo zrobione przez SDO. Prezentowane w ultra-wysokiej rozdzielczoÅ›ci (4k) the video presents the JÄ…drowy fire of our life-giving star in intimate detail, oferujÄ…c nowÄ… perspektywÄ™ w naszych relacjach z wielkich siÅ‚ UkÅ‚adu SÅ‚onecznego.

gwoździe