Ktoś ma jakieś uchwał 2016 podjęła, mogą teraz zasięgnąć porady w sposób optymalny z Vorsatzomat. Szczęśliwy, zdrowego i szczęśliwego Nowego Roku dla was wszystkich.

Vorsatzomat
Vorsatzomat