Znajomi, zapominać DC, Marvel i Współpracy. Tutaj Opiekunów i zobacz wyjdzie nie tak źle. Ist ja auch ein Bär bei. Z masy silnej woli, ale nie WCIÄ„Å» ganz überzeugend durchgeführter Spezialeffekte. Nie można mieć wszystkiego. der Przyczepa ale wyglÄ…da zabawne, istnieje od 23 lutego 2017 Repertuar. Strażnicy bez Galaxy.

Ustaw w czasie zimnej wojny, a secret organization named „Patriot“ gathered a group of Soviet superheroes, zmieniajÄ…c i zwiÄ™kszajÄ…c DNA czterech osobników, aby bronić ojczyzny przed nadprzyrodzonymi zagrożeniami.

Grupa składa się z przedstawicieli różnych narodowości Związku Radzieckiego, które każdy z nich od dawna ukrywając swoją prawdziwą tożsamość. W trudnych czasach, osiedlili się do pracy i zbierać bronić ojczyzny.

gwoździe