Gorilladame Koko, który jest nadzorowany przez FundacjÄ™ goryl, hatte zu ihrem letzten Geburtstag ungewöhnliche Gratulanten. Kilka kociaków przyszedÅ‚ odwiedzić. FascynujÄ…ce zobaczyć, jak Å‚agodna pani Gorilla traktuje koty.

Koko got her birthday wish this July 4th — not only did one kitten come to visit, ale CaÅ‚y Å›mieci. Koko zakochaÅ‚ siÄ™ w jednej, and the other fell in love with her. Koko przyjęła te dwa kociaki do jej rodziny, i to jest pobudzony jej Å›wiat.

Not only have Koko’s maternal and play instincts kicked in, ale ona jest podpisanie wiÄ™cej do jej opiekunów i generowania nowego codziennie treÅ›ci, które mogÄ… być wykorzystywane przez Gorilla Foundation stworzyć empatii fro maÅ‚p czÅ‚ekoksztaÅ‚tnych. To może mieć znaczÄ…ce korzyÅ›ci zarówno zagrożonych darmo żyjÄ…cych maÅ‚p czÅ‚ekoksztaÅ‚tnych i tych w Å›rodowiskach żyjÄ…cych w niewoli, poprzez wspieranie rozwoju komunikacji 2-way z ich opiekunów (które Koko byÅ‚a odkÄ…d byÅ‚a dzieckiem).

gwoździe