Wreszcie czyni Przyczepa coÅ› naprawdÄ™! Wir sehen nämlich Geister! Und das finde ich sehr schön für so einen Film, gdzie rzeczywiÅ›cie pochodzi, Polowanie to sukces. Tatsächlich ist da aber auch WCIÄ„Å» bardzo irytujÄ…ce krotochwila, w poÅ‚Ä…czeniu z nieodpowiednimi żartów, w tym. NIESTETY. Humor nie dla mnie, der war für mich beim Original auch noch nie ausschlaggebend, jednak oddziaÅ‚ywanie z luźnym, chociaż, aber tatsächlich gruseligen Atmosphäre. I jak widać w nowej przyczepy, wydaje siÄ™ również ze wzglÄ™du. Goofy, ale już jest z powrotem, das Rowan aka das wildgewordene Ghostbusters-Logo und Bösewicht des Films, w swoim pierwszym pojawieniem siÄ™ bezpoÅ›rednio razy musi odrobić wieżowiec. No trochÄ™ przypomnieniem, jeÅ›li ktoÅ› zapomniaÅ‚, w jakich żyjemy dekadÄ™. Aber alles in allem könnte das vielleicht doch was werden. WierzÄ™ w Internet ludzie dzielÄ… siÄ™ na kilka obozów, nie jest „Iiiih“-Mädchen-Leute, TA „Au, peÅ‚ni w dzieciÅ„stwie“-frakcja, pozytywne pesymiÅ›ci (es könnte noch viel schlimmer sein) i prawdopodobnie tu i tam kilka osób, którzy siÄ™ weselÄ… z caÅ‚ego serca do tego filmu, ale którego nikt nie poznaÅ‚em. Ale nie musi być to, logika dyktuje swoje istnienie…

gwoździe