Krótki film „GRA Hyrule“ Jest to idealne połączenie „Zelda“ A „Game of Thrones“…

Mądrość. Moc. Odwaga. Korupcja. Doświadcz The Legend of Zelda, jak nigdy nie widziałem go wcześniej w tym live-action, moralnie szary mashup fan-film z Game of Thrones. Hyrule Brytania znajduje się na skraju bankructwa z lat wojny przeciwko Gerudo, ale okrutna sprawa została wprawiona w ruch, który będzie Zmiana bieg historii na zawsze.

gwoździe