CoÅ›, czego nie widać na co dzieÅ„! Fotograf Tim Samuel ma w Byron Bay w Australii bardzo szczególny Można przechwytywać obrazy, jak on je Å›wiadkiem, jak meduzy poÅ‚knÄ…Å‚ ryb… Der arme Fisch 🙁

@ Franny.plumridge i zaczęły siÄ™, że byliÅ›my jedynymi Å›wiadkami czegoÅ› podobnego moja ryba uwiÄ™ziony w zdjÄ™cie Jellyfish. To dopiero po poÅ‚udniu, kiedy otrzymaliÅ›my bardzo ekscytujÄ…ce-mail "Ja też Å›wiadkami tego rzadkie zjawisko. ZdobyÅ‚em go na wideo podczas nurkowania na plaży w Guam Reef dwukrotnie w 2013. W ciÄ…gu kilku minut patrzyÅ‚em ryby opuÅ›cić Jellyfish, pÅ‚ywać z powrotem do Å›rodka Jellyfish, i najwyraźniej kierować Jellyfish na woli, i powtórz. BadaÅ‚em nietypowe zachowanie, kiedy pierwszy raz spotkaÅ‚em go, Jednak nie mógÅ‚ znaleźć coÅ› w Internecie, aby wyjaÅ›nić zachowanie. Może inni bÄ™dÄ… komunikować siÄ™ swoimi doÅ›wiadczeniami i współpracy zrozumienie tego problemu bÄ™dzie immerge" – sÅ‚owa i wideo z Brent Collins

Jednym z Timem Samuela (@timsamuelphotography) pisał Etes Wideo PRZY