YouTuber z JoBlo Film Przyczepy po raz kolejny ze wzglÄ™du na ich najlepsze i XXL-Przyczepa majstrowaÅ‚. Z tego Mad Max, Steve Jobs, Jurassic World, Marsjanie i Avengers: Age of Ultron. I dziesiÄ…tki innych. 2015, co jest jasne, kiedy oglÄ…dajÄ…c zwiastun, byÅ‚ Å›wietny rok movie… Ponieważ wÅ‚aÅ›ciwie tylko szczÄ…tki zapytania: Was ist das denn für ein Film mit Zombiemädchen da bei 6:24 i który jest poÅ‚Ä…czony z maskÄ… bezpoÅ›rednio potem? WyglÄ…dajÄ… przerażajÄ…cy od. Może mi siÄ™ podoba…

gwoździe