Pokolenie opłakuje Księcia

Wczoraj otrzymaliÅ›my studniÄ™ überraschende wie traurige Nachricht, BY Książę z zaledwie 57 Lat nie żyje. Oprócz niego MUZYKA wird uns vor allem seine Wandlungsfähigkeit in Erinnerung bleiben. Nicht nur änderte Prince im Laufe seiner fast 40 Jahre andauernden Karriere sieben Mal seinen Namen – unter anderem in ein unaussprechliches Symbol – er wandelte sich auch äusserlich unzählige Male, byÅ‚ Illustrator Gary karty wdrożyÅ‚ graficznie. Wczoraj zmarÅ‚ nie tylko wielkim muzykiem, ale także ikonÄ… stylu.

Prince’s Hair Styles from 1978 do 2013

Z jego piosenki i wystÄ™py wspaniaÅ‚ych książę stworzyÅ‚ Å›wiat, maniaków byÅ‚y sexy, silny i nie musiaÅ‚ siÄ™ golić z opiniÄ…. Prince stand für eine Welt, die schrill war – und mysteriös. Anzüglich – und anziehend. Verboten – und verehrt. Książę bÅ‚agaÅ‚ Å›wiat, in der Einzelgänger sexy waren und stark und Schlaghosen anziehen konnten, Nie dbajÄ…c o opinii innych. Nawet z menu wykonane Książę piosenka i ten Muppet w serialu:

ARVE BÅ‚Ä…d:
to wszystko ludzie! - Film nie jest dostępny

I tak też Å›piewaÅ‚y tysiÄ…ce fanów „Fioletowy deszcz“ w centrum Minneapolis:

Pożegnanie, maÅ‚y książę… umiÅ‚owani. ZebraliÅ›my siÄ™ tu dzisiaj. Aby wyjść z tego coÅ›, co nazywa życia!

Pożegnanie, mały książę