Po prostu świetne. Szczególnie piękne kolej pod koniec ponownie. Zgodnie z mottem, gdzie nie ma tablicy rejestracyjnej, ponieważ nie wnioskodawców. Lub tak.

wideo Thumbnail
Impatient driver goes off road to avoid motorway traffic but it backfires spectacularly