Isaac Cohen, w jego kochanka drewna pojemność i utalentowanych rzemieślników, baut nadwozie, składa się w przeważającej części z drewna. To mało prawdopodobne, aby przetrwać i crash test z nas by się z dwoma oczami zamkniętymi ciśnienie nie udzielono zezwolenia…

wideo Thumbnail
Wooden Cars: Man Creates Tree-mendous Motors