Ähnlich wie bei Spiro (lub Harmonograph) Ulistnienie i produkowane różne wzory i równania matematyczne. Wzory sÄ… obliczane, BY, jak obrócić pod Å›wiatÅ‚a stroboskopowego odpowiedniej czÄ™stotliwoÅ›ci i nagrywany przez kamerÄ™, wzór zacząć przemieszczać…

gwoździe