Ten człowiek zapewne odkrył prawdopodobnie najbardziej niezwykły leżaka na Rhode Island dla siebie: W turbinie wiatrowej. I nawet nie ma on swoje resztę z przodu małych ulotek kamer.

Pilot Drone przyjrzeniu gigantycznej elektrowni wiatrowej był zaskoczony, aby znaleźć człowieka opalania na wierzchu.

Kevin Miller przyleciał Drone się aż do 200cm turbinę, aby znaleźć mężczyznę misterium płasko na plecach połowu niektórych promieni.

Obudzony z drzemki przez hałas drone, Siada, daje falę, i wygląda raczej zakłopotany, gdy przesuwa Drone dalej na dobry wygląd.

wideo Thumbnail
Drone Captures Man Sunbathing on Wind Turbine