W „Double Trouble“ to jest o nieśmiałym chłopcem, dość chłopiec Pragnie zająć kobiety - ale nie stało. Doch zum Glück trifft er auf wundersame Weise auf eine Uhr, z którym może manipulować czasem. Krótki film z podróży wysokiej gęstości Andreasa Climent i André Hedetoft, które zwróciły się we wrześniu ubiegłego roku na Kickstarter o pomoc finansowania dla ich krótkiego projektu filmowego. Niemal rok później, końcowe dzieło jest poza…

wideo Thumbnail
Double Trouble - A Short Time Travel Comedy