BTTF-Day było podczas, ale to podsumowanie „Powrót do przyszłości“ -Trylogia w tylko 90 Sekundy po prostu nie tkwi w grobie. Więc jeśli nadal widział wszystkie trzy filmy, potrzebny po to podsumowanie już nie!

wideo Thumbnail
The Back to the Future Trilogy in 90 Sekundy