To jest po raz, które realizujemy naszą misję edukacyjną i dlatego dzisiaj można na ciebie śmieszne Sachgeschichten 1999…

wideo Thumbnail
Pokaż przy użyciu myszy - Internet (Sachgeschichten) 1999