W Ghanie nie tylko tam niesamowite kreacje trumny, NIE, w Ghanie jest tańczony na pogrzebach z trumny. Z wypełnionymi trumny, Zakładam, że teraz czasy. Więc na pewno jest dość pogrzeb atmosferycznie w Ghanie inna sprawa niż z nami, ponieważ nie dostrzegają w niej śmierć jako koniec nieokreślony.

wideo Thumbnail
Professional Dancing Pallbearers - Ghana