Inżynier pokazy Guy Bill Hammack, takich jak plastikowe broni funkcji NERF. Jak dokładnie strzelanie Electroless z miękkiego amunicji? Wszystko to kwestia przepływu powietrza, o czym świadczy przykład blaster NERF.

wideo Thumbnail
NERF Blaster: Air Restriction Mechanism